PLANT THERAPY Spread-1-on-grey-150dpi.jpg

PLANT THERAPY

25.00
FRESH IN BLACK BLACK-T-FRESH.jpg

FRESH IN BLACK

25.00
FRESH IN WHITE WHITE-product-freshW.jpg

FRESH IN WHITE

25.00
FRESH IN BLUE BLUEproduct-fresh.jpg

FRESH IN BLUE

25.00
FRESH IN GREEN GREEN-T-FRESH-W.jpg

FRESH IN GREEN

25.00
MONEY PLANT Pilea-Card-only.jpg

MONEY PLANT

3.00
Monstera-Pink.jpg Monstera-Orange.jpg

DELICIOSA PINK / ORANGE

3.00
OPUNTIA Opuntia-Yellow.jpg

OPUNTIA

3.00
SNAKE PLANT Sanserviera-trifasciata.jpg

SNAKE PLANT

3.00
CHAIN OF HEARTS

CHAIN OF HEARTS

3.00
DRACAENA Dracaena-orange-card-only.jpg

DRACAENA

3.00
DRACAENA AMARILLO Dracaena-yellow-CARD-ONLY.jpg

DRACAENA AMARILLO

3.00
CARNIVAL PERUVIANUS

CARNIVAL PERUVIANUS

3.00